4.04.2015

Sürdürülebilir Tarım - Permakültür

Unutulmuş bir kültürü tekrar canlandırmak adına, doğa ile uyumunu anlatan bir kavrammış bu Permakültür.
Kaybolmuş tohumları geri kazanmadan, terk edilmiş köyleri canlandırmaya, suya, ormana, toprağa, bir Doğa sevdasının Şehirle buluşması olmuş adeta.

Belki duymayanınız varsa diye konuyu açtım, youtubede daha pek çok belgeselleri de var bu bir avuç yüreklerin... sanırım epeyde yol katetmişler, sertifika, dernektir diyerek.
Umarım daha fazla duyururlar adlarını.
Permakültür Nedir?
Permakültür kavramının isim babası Bill Mollison, Permakültür: Bir Tasarımcı Elkitabı adlı eserinde permakültürü şöyle tanımlar:
Permakültür, doğal ekosistemlerin çeşitliliğine, istikrarına ve esnekliğine sahip olan tarımsal olarak üretken ekosistemlerin bilinçli tasarımı ve bakımlarının sağlanmasıdır. Üzerinde yaşayan insanlar ile arazinin, gıda, enerji, barınak ve diğer maddi ve manevi ihtiyaçları sürdürülebilir bir şekilde karşılayan ahenkli bütünleşmeleridir. Sürdürülebilir tarım olmaksızın istikrarlı bir sosyal düzen mümkün değildir.

Permakültür tasarımı, kavramsal, maddi ve stratejik bileşenleri tüm canlıların yararına çalışan bir model içinde bir araya getiren bir sistemdir. Permakültür’ün arkasındaki, doğaya aykırı olmaktan ziyade onunla birlikte çalışma, uzun süreli düşüncesizce hareket etmekten ziyade uzun süreli özenli gözlem yapma, sistemlerin sadece bir ürününün peşinde koşmaktan ziyade onlara bütün işlevleriyle bakma ve sistemlerin kendi evrimlerinin gerçekleşmesine izin verme felsefesidir.


Benzer Yayınlar

Sürdürülebilir Tarım - Permakültür
4/ 5
Oleh

Abone Olun!

Beğendiyseniz yayınlara abone olabilirsiniz.

Delilik aklın kullanılmayan diğer yarısı olduğu gibi,
Cehalette bilginin kullanılmayan öteki yarısıdır!