27.12.2016

Zülkarneyn meğerse Hızır'mış!

Tasavvufta ve Alevi/Bektaşilikte, Hızır adeta yaşayan bir karakter, bir fenomen, bir zaman gezginidir, bu değişmezdir.
O yüzden bir dindar arkadaş çıkıpta, Hızır kuranda geçmez derse, kuran da Namaz da geçmez, salah geçer, o da dua anlamındadır denir ki hiç olmaz.

Bahsedeceğim mesele tasavvufi bir bakış açısıdır. Öyle ayet nosu filan da vermeyeceğim, gerekte yok zaten AŞİNA olan meseleyi anlayacaktır.
Tefsirciler Zülkarneyn kelimesi için "İki boynuz sahibi" derler. Aslında bu tabir bile kurana uymaz, zira orijinalde "zîl karneyn" diye geçer.

Neyse, bilindik anlamıyla gidelim, tarihte bir sürü hükümdar, komutan vs. çift boynuzlu olmuş, eyvallah.
Sorun şu ki kuranda bahsedilen özellikler hangi hükümdar da olmuş. Yani kim güneşin battığı yere veya doğduğu yere kadar gitmiş?
Böyle bir giden olmadığı gibi, böyle bir efsane, hikaye de yok, kuran aslında burada yep-yeni bir şeyden bahsediyor.

"Karn" zaman/asır anlamına da geliyor, yani Zülkarneyn "İki zaman sahibi" oluyor, yani bu ismi değil bir unvan, peki bu ne demek?
Dünyada tek zaman var, iki zaman da ne ola ki?
Zaten tefsirciler 2 zaman sahibi denen kelimeyi anlayamadıkları için, 2 tane hayvan boynuzunu uygun görmüşlerdir, ne alakaysa artık.

Kurandan başka bir ayete bakalım.
"O hem iki doğunun, hem iki batının Rabbidir."

Tefsirciler bu ayeti de tefsir ederlerken 40 takla atmak zorunda kalmışlardır, bir birini tutmayan bir dünya şeyler sıralamışlardır. 2 doğu ve batıyı DÜNYADA ispatlamak için ki gayretleri taktire şayandır.
Lakin hiç taklaya da gerek yoktur, mesele çok basittir.

Bu dünyada 2 doğu yoktur, 1 doğu vardır o da ZAHİR 'dedir, diğer doğu ise BATIN 'dadır.
Zahirde 1 doğu + Batında 1 doğu = 2 doğu
Zahirde 1 batı + Batında 1 batı = 2 batı
Yani Allah zahirde ve batında ki doğuların ve batıların rabbiyim der.

Zülkarneyn'e gelelim "İki zaman sahibi" demek ZAHİR de ve BATIN da ki ZAMAN sahiplikleri demek.
Yani bu kişi ZAHİR de ve BATIN da zaman sahibi, söz sahibi demek ki bu tam da HIZIR'a uyan bir şeydir, zira bir zaman yolcusudur kendisi.
Musa'nın hikayesinde 3 olay anlatılır.
Zülkarneyn hikayesinde de 3 olay anlatılır.

İkisinde de gizli ilim ve güç kudret verildiğinden bahsedilir.
İkisinde de aslında bunları kendiliğinden yapmaz ama serbesttir, mes'ul değildir, istediğini de yapabilir.

Musa ile olanda, Bir korsana karşı, iyi insanların gemisini batırır.
Zülkarneyn ile olanda, güneşin battığı yere gider, inkarcı bir toplumu adeta tehdit eder ama bişide yapmaz.

Musa ile olanda yaşlı bir çifte gider, savunmasız bir çocuğu inkarcı olacağı için öldürür, yeni çocuk doğması için dua eder.
Zülkarneyn ile olanda, Güneşin doğduğu yere gider, orada ki halkta güneşe karşı savunmasızdır.

Musa ile olanda 2 yetim için, ücretsiz bir duvar örer, Musa buna da itiraz eder.
Zülkarneyn ile olanda, 2 sed arasında yecüc ve mecüc için gene ücretsiz duvar örer, gelecek ücreti reddeder.
Ayrıca kuran da Musa hikayesinin hemen ardından, bu Zülkarneyn hikayesi anlatılır, peş peşe gelirler.

Tüm bunları alt altta gelince, Zülkarneyn denen kişinin HIZIR olduğu anlaşılmaktadır.

Her iki hikayenin de ortak noktaları doğuş/doğan, batış/batan iki şey/duvar vardır.
Ve bunlar için ücret almayan, bunu ücretsiz yapan biri vardır.

Musa hikayesi olayın ZAHİR yönü, Zülkarneyn hikayeside olayın BATIN yönüdür.

Musa, Hızır'dan kavmine bahsetmediği için onlar onu duymamıştır, güneşin doğduğu battığı yer de batın da olduğu için kimse onu görmemiştir.

Başka değişle de madalyonun bir yüzü Musa hikayesidir, diğer yüzü de Zülkarneyn hikayesidir.

Bu madalyon HIZIR 'dır.

Bu HIZIR 'ın hikayesidir.

Benzer Yayınlar

Zülkarneyn meğerse Hızır'mış!
4/ 5
Oleh

Abone Olun!

Beğendiyseniz yayınlara abone olabilirsiniz.

Delilik aklın kullanılmayan diğer yarısı olduğu gibi,
Cehalette bilginin kullanılmayan öteki yarısıdır!