21.11.2016

Bilen Söylemez - Söyleyen Bilmez

Bilen söylemez söyleyen bilmez dedi bilenler.
Bilenler niye söylemez, söyleyen neyi bilmez.
Bilen bildiğini söylemez, buna sebep ne ola ki.
Söyleyenin bilmediği gerçeği, acep o ne ola ki.

Söyleyen bilmez çünkü söyleyen çok konuşandır.
Şu şudur bu budur diye, sürekli kurallar koyandır.
Kendi kuralına da uymaz, boşa dolanıp durandır.
Kısaca söyleyen bilmez, her konuda konuşandır.

Çok konuşur dini, siyaseti, hayatı kendince bilendir.
O bildikleriyle bakın, bu böyle diye ahkam kesendir.
Dinlemeye tahammülde etmez, biranda köpürendir.
Kimse bilmezde, kendisi bilenlerin fevkinde bilendir.

Nefsiyle savaşmayanın fikirleri, kendine hoş gelir.
Nefs kutsal bir mabet, fikirleride putlara benzetilir.
Bu putlar durdukça, nefsle savaş hikaye demektir.
Bunlar kırılacak ki işte o vakit, bilen bilen demektir.

Hasılı putlarını kıramayanlara derler, söyleyen bilmez.
Ne söylerse söylesin, bir hayal vehim, gerçeği bilmez.
Gerçek bilinmeyince, kıyaslarıda zanlarına göre olur.
Böyle oluncada, söyleyen bilmez bilmediğinide bilmez.

İşte söyleyen bilmez açılımı, şiirle anca bu kadardır.
Sırada bilen söylemez, bakalım onda durum nasıldır.
Bilmeyenler konuşuyorda, bilenler niye konuşmuyor.
Onlar konuşacakken, susması gerekenler konuşuyor.

Bu bir tezat gibi görünsede, bunun tezat neresinde.
Bilmeyen dururken, bileni suçlamak kimin haddine.
Bilmeyen çok konuşurken, o gürültü duyulmayacak.
Bilenin susmasında ki sessizlik, sorun yaratıyor diye.

Bilen söylemez, sahte olsa bile o huzuru bozmaz.
O sessizce dursada, gözlerinden bir şey kaçmaz.
Bu göz baş gözü değil, ruh gözü, gönül gözüdür.
Bu göz olanı görürde, o gördüklerinde yanılmaz.

Gördüğünde yanılmayan bunu söylemiyorsa, haklı değil mi?
Görünen gerçeklerse, gerçeğin tabiri insanlara acı değil mi?
En-nihayet gerçekler acıdır, insanlarda tatlı şeyleri severler.
Hayallerde çok cazip, o hayallere bırakışında haklı değil mi?

Elbette haklıdır bilen, hemde yerden göğe kadar.
Zorla güzellik olmaz derler, ezelden ebede kadar.
Bilende onun için kaide dışına istesede çıkamaz.
İstisnalar haricinde, devam eder ta mezara kadar.

Anlayanın anlattığı, duyanın duymasıyla sınırlıysa.
Anlatılanda fark etmez, karşının anlayışı kısıtlıysa.
İnsanların konuşarak anlaşırlar! bu şehir efsanesi.
İnsanlar doğruları sevmez, kulaklarını kapattıysa.

Anlayan sormazmış, anlatılınca anlaşılmazmış.
Sözlerde mana olur, manada ise söz olmazmış.
Şiirler duyguları verir, şairler gece uyumazmış.
Herkes kötülüklerini örter, üryan dolaşmazmış.
                                  ♥ ♥ ♥

Benzer Yayınlar

Bilen Söylemez - Söyleyen Bilmez
4/ 5
Oleh

Abone Olun!

Beğendiyseniz yayınlara abone olabilirsiniz.

Delilik aklın kullanılmayan diğer yarısı olduğu gibi,
Cehalette bilginin kullanılmayan öteki yarısıdır!